Home

EigenWijs HB heeft als doel om individuen met een hoog ontwikkelingspotentieel te helpen het maximale uit zichzelf te halen. Hoogbegaafden en hun naasten worden geconfronteerd met vele uitdagingen in het dagelijks leven. Bij EigenWijs HB bieden we steun in de vorm van diagnostiek, begeleiding en psycho-educatie.

Diagnostiek

  • intelligentieonderzoek
  • persoonlijkheidsonderzoek
  • welzijnsgericht onderzoek

Begeleiding

  • therapie
  • talentontwikkeling
  • ouder coaching

Psycho-educatie

  • oudercursus
  • individueel