Diagnostiek

EigenWijs HB biedt verschillende mogelijkheden voor psychodiagnostiek. Zo is het mogelijk om intelligentieonderzoek te laten doen om het IQ-profiel van het kind vast te stellen. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan ook gekozen worden voor uitgebreider psychologisch onderzoek naar o.a. persoonlijkheid, hooggevoeligheid, talenten, etc. Bij twijfel over welk onderzoek het meest geschikt is, kunt u contact opnemen voor overleg.

Intelligentieonderzoek

Met intelligentieonderzoek worden de intellectuele capaciteiten van een kind in kaart gebracht. Dit type onderzoek kan afdoende zijn als er geen lopende bijzonderheden of uitdagingen zijn met betrekking tot de ontwikkeling en er een specifieke vraag is over het intellectuele niveau, bijvoorbeeld voor toelating tot specifiek onderwijs. Dit onderzoek wordt verricht met de RAKIT-2 of de WISC-V. Dit onderzoek kan meestal in één dag worden afgenomen. Binnen ongeveer een week na afname wordt schriftelijk verslag gedaan van de resultaten.

Persoonlijkheidsonderzoek

Dit onderzoek richt zich op de karaktereigenschappen van het kind en geeft inzicht in reactiepatronen, persoonlijke behoeften, gevoeligheden, creatieve kwaliteiten en het sociaal en emotioneel functioneren. Dit type onderzoek is waardevol in het in kaart brengen van datgene wat een kind nodig heeft en hoe dit in te passen met de omgeving (school, thuis, leeftijdsgenoten).

Welzijnsgericht onderzoek

Op het moment dat er sprake is van emotionele instabiliteit of gedragsproblematiek, kan het verstandig zijn het onderzoek, aanvullend op het intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek, te richten op een verklaring achter bepaalde gedragingen en/of gevoelens. Het is niet ongebruikelijk dat kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel het moeilijk hebben. Denk hierbij aan somberheidsklachten, agressie, hooggevoeligheid, intense emoties en existentiële vraagstukken. Met onderzoek naar de aard en de ernst van deze klachten, wordt een beter beeld gevormd van wat er bij het kind speelt en wat er aan gedaan kan worden.

In overleg zijn er verschillende opties mogelijk qua onderzoek, afhankelijk van de hulpvraag. Bij uitgebreider onderzoek kan, afhankelijk van de complexiteit, een uitgebreide intake onderdeel uitmaken van het onderzoek en is er ruimte voor een mondelinge nabespreking.

Vragen?

Voor vragen over de onderzoeken en mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Thomas Martina via thomas@eigenwijshb.nl of ga naar onze contactpagina.

Klik hier voor de tarieven voor psychologisch onderzoek.