Over ons

Eigenwijs HB is opgericht door Jelke en Thomas Martina-Doodkorte. Naast trotse ouders van twee hoogbegaafde kinderen, zijn ze allebei op hun eigen wijze gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid.

Jelke is een ervaren adviseur en projectleider op het gebied van Jeugdhulp en heeft meerdere landelijke projecten onder haar hoede gehad. Op dit moment werkt ze als projectleider (hoog)begaafde leerlingen bij het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen met als doel een bijdrage te leveren aan het versterken van de ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen vanuit het onderwijs.

” Als projectleider kwam ik regelmatig verhalen van ouders van hoogbegaafde kinderen tegen, die helemaal vastliepen met de begeleiding van hun kind. Samen met mijn persoonlijke ervaring met hoogbegaafde kinderen, heeft dit ertoe geleid dat ik mij meer ben gaan specialiseren op het onderwerp hoogbegaafdheid. Naast het hebben van een prettige en toegespitste schoolomgeving, vind ik het ook belangrijk dat hoogbegaafde kinderen zich thuis prettig voelen en kunnen ontwikkelen en mogen zijn wie ze zijn.”

Jelke blijft zich inzetten voor een prettig schoolklimaat voor (hoogbegaafde) jongeren en is daarnaast opgeleid als begeleider van hoogbegaafde kinderen. Ook zet zij haar kennis en ervaring in door cursussen te geven vanuit EigenwijsHB aan ouders en naasten van hoogbegaafde kinderen, waarin ze uitleg en praktische tips geeft om in je eigen omgeving mee aan de slag te kunnen gaan.

Thomas is psycholoog en diagnosticus met ervaring in training, persoonlijke begeleiding en performance management in de dienstverlenende sector. Daarnaast is hij op dit moment werkzaam vanuit zijn eigen psychologenpraktijk Talent Mastery in Almere. Hij begeleidt volwassenen, jongeren en gezinnen bij een breed scala aan hulpvragen.

“Van jongs af aan ben ik altijd geïntrigeerd geweest door menselijk gedrag. Ik zie zeer getalenteerde mensen om mij heen, die het maar niet lukt om hun potentieel maximaal te benutten. Helaas zie je zelfs maar al te vaak juist het tegenovergestelde gebeuren. Ze lopen helemaal vast, ondanks hun talenten. Dit maakt dat ik mij inzet om mensen te begeleiden in het versterken van hun talenten, zodat ze deze in kunnen zetten om hun uitdagingen aan te kunnen gaan. Door juist ook (hoogbegaafde) jongeren hierin te begeleiden, wil ik ze een solide basis meegeven voor de rest van hun leven.”

Naast zijn praktijkgerichte werkzaamheden in de (Basis)GGz, neemt Thomas ook psychodiagnostisch onderzoek af bij hoogbegaafde jongeren en biedt hij begeleiding bij talentontdekking en -ontwikkeling. Daarnaast geeft Thomas trainingen en cursussen aan professionals die meer kennis en praktische tools willen vergaren op het gebied van hoogbegaafdheid.

Eigenwijs HB is een samenwerkingsverband van professionals die vanuit hun eigen specialisme hun bijdrage leveren aan het verbeteren van de kennis, ondersteuning en begeleiding met betrekking tot hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafdheid manifesteert zich in verschillende vormen en brengt veel mogelijkheden, maar ook veel uitdagingen met zich mee. Je kunt hierbij denken aan het huidige onderwijssysteem waarin nog onvoldoende ruimte is voor hoogbegaafde individuen. Ook bij de opvoeding van een hoogbegaafd kind komt veel kijken en veel ouders hebben moeite met het ondersteunen en begeleiden van hun hoogbegaafde kind(eren). Daarnaast zijn er veel misverstanden omtrent hoogbegaafdheid. Veel mensen denken dat je als hoogbegaafde simpelweg makkelijk leert en met weinig moeite je schoolcarrière doorloopt, maar niets is minder waar!