Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing (in het Engels: General Data Protection Regulation – GDPR).
Samenwerkingsverband “EigenwijsHB” heeft in overeenstemming met de AVG haar privacy policy vastgesteld.

Inhoud van ons privacybeleid

Het beschermen van privacy en persoonlijke informatie is voor ons van het grootste belang. We willen u hier zo duidelijk mogelijk over vertellen in ons privacybeleid. Dit beleid:

• beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die we over u verzamelen;
• legt uit hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken;
• legt uit hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren;
• legt uit wanneer, waarom en met wie we uw persoonlijke gegevens zullen delen;
• beschrijft de wettelijke basis die we hebben voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens;
• verklaart het effect van het weigeren om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken;
• verklaart de verschillende rechten en keuzes die u heeft als het gaat om uw persoonlijke gegevens; en
• legt uit welke maatregelen we nemen om uw gegevens te beveiligen.

Wie we zijn

Samenwerkingsverband “EigenwijsHB” is gevestigd te Almere (Parvatistraat 6 / 1363XG Almere). In het verband werken JelkeWerkt en Talent Mastery samen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wanneer u zich aanmeld voor de nieuwsbrief vragen wij alleen uw naam en e-mailadres. U ontvangt na aanmelding een e-mail waarin u de aanmelding bevestigt. Vanaf dan worden uw gegevens toegevoegd aan de verzendlijst bij Mailchimp. Voor informatie over het beleid Mailchimp aangaande AVG verwijzen we u naar hun website.

De informatie die u Mailchimp verstrekt  wordt, opgeslagen in een beveiligde cloudserver.

Mocht u zich willen uitschrijven dan kan dat ten alle tijde middels de link onderaan iedere nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd (recht op vergetelheid).

Enquêtes

Mocht u zich aanmelden voor deelname aan een enquête dan bewaren wij alleen uw mail adres. Dit mail adres gebruiken we om u via MailChimp uit te nodigen voor de enquête. Al onze enquêtes zijn anoniem, er wordt geen persoonlijke informatie gevraagd of geregistreerd. Ook voor deelname aan de enquêtes kunt u zich separaat afmelden middels de link onderaan de uitnodiging. Uw gegevens worden dan verwijderd uit de maillijst ‘deelname enquête’.

Uw individuele rechten

U heeft een aantal specifieke rechten over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens:
RECHT OM TE WORDEN GEÏNFORMEERD
U hebt het recht om helder en transparant geïnformeerd te worden over hoe wij uw informatie verzamelen en verwerken.
RECHT VAN TOEGANG
U hebt het recht om toegang te krijgen tot alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren.
RECHT OP RECTIFICATIE
U hebt het recht om persoonlijke gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
RECHT OP VERWIJDERING
U hebt het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist wanneer u denkt dat er geen dwingende reden is om deze te blijven opslaan of verwerken.
RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN DE GEGEVENS
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doeleinden te verkrijgen en opnieuw te gebruiken. Als u bijvoorbeeld uw gegevens wilt laten verplaatsen, kopiëren of overdragen, zullen we dit op een veilige manier mogelijk maken, zonder de bruikbaarheid ervan te beïnvloeden.
RECHT OP BEZWAAR TEGEN VERWERKING
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, inclusief verwerking voor directmarketingdoeleinden.

Contact met Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt op de volgende manieren contact opnemen:
Telefonisch: (+31) 900 2001 201
Online: hier beschikbaar
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag