Vragenlijst Ouder / Verzorger

Hieronder volgen een paar stellingen over het onderwijs dat uw kind volgt of heeft gevolgd. Wilt u bij elke stelling aangeven in hoeverre u het ermee eens bent? Dat kan via de antwoordopties:
– Helemaal mee oneens (1)
– Mee oneens (2)
– Neutraal (3)
– Mee eens (4)
– Helemaal mee eens (5)
– Niet van toepassing (n.v.t.)

Nu volgt een aantal vragen voor ouders/verzorgers van kinderen die momenteel niet naar school gaan. Indien niet van toepassing op uw kind, dan bent u klaar met het invullen van de vragenlijst. U kunt onderaan eventueel uw mailadres achterlaten in verband met een interview en op verzenden klikken om uw antwoorden in te sturen.